De Zorg

Elk mens is anders en verdient de ondersteuning die het beste bij hem of haar past. Vanuit mijn opleiding als medewerker Jeugdzorg, kindercoach en jarenlange ervaring met "speciale"kinderen heb ik voldoende kennis en ervaring opgebouwd om het beste uit de kinderen, jongeren en volwassenen te halen. Ook hebben we inmiddels meer dan 17 jaar ervaring als pleeggezin. Wij zijn aangesloten bij BEZINN en werken met hun kwaliteitssysteem. Iedereen krijgt bij ons de mogelijkheid om te ontdekken waar zijn of haar talenten liggen. Hierin proberen we de kinderen, jongeren en volwassenen, zo professioneel mogelijk te begeleiden. Voor iedereen is er een individueel zorg- en begeleidingsplan.

Logeerweekenden

Drie keer per maand is er een logeerweekend voor maximaal zes kinderen in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. De weekenden beginnen vrijdag om 17.00 uur en eindigen zondag om 17.00 uur. Er is eventueel de mogelijkheid om gehaald en/of gebracht te worden. We proberen zoveel mogelijk de kinderen qua leeftijd, ontwikkeling en interesses bij elkaar te plaatsen.

Vakantie

Tijdens de vakantieperiodes is er de mogelijkheid tot extra logeren of dagbesteding. Dit gebeurt altijd in overleg. We proberen vraag en aanbod altijd zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Ook hebben we een vaste kampweek, meestal in de eerste week van de zomervakantie.

Dagbesteding Jeugd

Op woensdag en zaterdag bieden we dagbesteding aan voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. Er is plaats voor maximaal zes kinderen in de dagbesteding. We proberen zoveel mogelijk de structuur van thuis aan te houden. Er is ruimte voor sport, spel, creativiteit en soms maken we een uitstapje.

Onderwijs- zorgarrangementen

Lukt het tijdelijk, of misschien voor langere tijd niet om binnen het onderwijs normaal mee te draaien, dan bieden wij in een kleine groep van maximaal 4 jongeren speciale onderwijs - zorgarrangementen aan. We werken hierin nauw samen met het onderwijs. Ook kunnen we in de toekomst branchecertificaten aanbieden van behaalde competenties met name in de bouw, groenvoorziening en dierverzorging.

Dagbesteding volwassenen

Tijdens de werkdagen is er dagbesteding voor jongvolwassenen met een licht-verstandelijke beperking, en/of GGZ-problematiek. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de stal, de dieren, de moestuin, het erf, de kas, de werkplaats, en de keuken. Ook is er ruimte voor creativiteit.

Voor iedereen

Zorgboerderij Op 'e Romte biedt zorg, begeleiding en behandeling aan iedereen die dat, op wat voor manier dan ook, nodig heeft. In overleg is er veel mogelijk.

ASS/PDD-NOS

ADHD/ADD

FAS(D)

PTSS

Ontwikkelingsachterstand

Lichamelijke- en/of verstandelijke beperking

Kom eens langs

Als u een afspraak wilt maken, kunt u hieronder uw gegevens invullen en versturen. Op werkdagen zullen wij binnen 48 uur contact met u opnemen om een afspraak te maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen om een afspraak te plannen.

Maak afspraak