Update Corona

Sinds de opening van de scholen komen de meeste kinderen inmiddels weer gewoon voor dagbesteding en logeren naar de boerderij. Ook de pubers volgen vanaf 2 juni weer. Wel houden we ons nog aan de voorschriften van het RIVM zoals deze voor onze zorg gelden. Dat betekent voor de volwassenen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Bij binnenkomst desinfecteerd iedereen zijn/haar handen. Alle contactoppervlaktes worden drie keer per dag gedesinfecteerd. Doorspoelen met de toiletbril gesloten. De taxibus wordt na iedere rit gedesinfecteerd. Verder is er extra aandacht voor ventilatie van ruimtes, persoonlijke hygiëne en extra handen wassen.
Bij griep- of koortsklachten(ook bij gezinsleden)moet de cliënt thuis blijven. We houden wel contact. Zo hopen we met elkaar Corona buiten de deur te houden. Pas goed op elkaar!